Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด พึงใจเสนอ เป็นการวางแบบโดยการนำข้าวของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้ฐานรากในชีวิตทุกคนมาประยุกต์ใช้และก็พัฒนาให้กำเนิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งยังในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้พวงหรีดที่ย่อยสลายยาก และก็ด้านคุณภาพชีวิต เพราะเหตุว่าเมื่อสำเร็จพิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาดแคลน หรือคนที่อยากต่อได้เหมือนกัน พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 แบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม ปริมาณ 40 คัน งาม ทันสมัย เป็นผู้แทนแสดงความอาลัยผู้วายชนม์ได้อย่างสมเกียรติทีเดียว