Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้มากมาย เหมาะกับการพักผ่อน   อดีตเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมากมาย แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชการสู้รบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และวัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมากมาย ท่านทั้งสองมีใจเชื่อถือในพระพุทธศาสนาและต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้งดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการสู้รบ วัดปริวาสมีงานเทศการที่มีเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำมาซึ่งการก่อให้เกิดมีการวิวาทกันบ่อยครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการสู้รบ ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทแทบไม่ให้เห็น ก็เลยได้ชื่อเคยปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี อุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้านนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น ทวยเทพ นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ และที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยเก่า และยุคใหม่ ทำขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชานชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล และได้ชมประติมากรรมที่สวยของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย